Diyabet Hastalığı Olan bireyler Ramazan Ayında Neler Yapmalı? Neler yapmamalı?

Diyabet, kandaki şeker düzeyini dengeleyen insülin hormonunun; eksikliği ve/veya yeterince salgılanmasına rağmen, vücutta kullanılamaması sonucu oluşan kronik bir metabolizma bozukluğudur. Normal sağlıklı bireylerde açlık kan şekeri 75-100 mg/dl, tokluk kan şekeri 140 mg/dl’nin altındadır. Her 100 erişkinden yaklaşık 9’u (%8,8) diyabetlidir ve diyabet ülkemizde ve dünyada diyabet sıklığı gittikçe artan bulaşıcı olmadığı halde salgın hastalık olarak kabul edilen ciddi bir sağlık sorunudur.
Oruç tutmak isteyen diyabetli hasta, Ramazan’dan 1-2 ay önce doktor tarafından değerlendirilmelidir. Önce hastanın hangi risk grubuna girdiği belirlenir ve risk grubuna göre hastaya önerilerde bulunulur.
Çok yüksek riskli; Tip 1 diyabet, gebelik, akut hastalık, diyaliz, bilişsel bozukluk, yoğun fizik aktivite, ciddi/tekrarlı hipoglisemi, açlık kan şekeri >300 mg/dL, A1C >%10, şeker hastalığına bağlı komaya girmiş hastalar)
Yüksek riskli; açlık kan şekeri 150-300 mg/dl, A1C %8-10, ciddi diyabetik göz ve böbrek tutulumu olan hastalar, yalnız yaşayan hipoglisemi yapabilecek tedavi alan hastalar, yaş >75 olan hastalar.
Çok yüksek ve yüksek grupta olan hastaların oruç tutması önerilmez.
Bu grupta olan hastalar oruç tutması halinde hipoglisemi, hiperglisemi, emboli, dehidratasyon gibi ölümcül de seyredebilecek kötü durumlar ortaya çıkabilir.
Orta riskli ve düşük riskli; (hipoglisemi yapıcı etkileri çok az olan antidiyabetik ajanlarla A1C <%8 olan ve önemli bir sağlık sorunu bulunmayan hastalar) ve düşük riskli(hipoglisemi yapıcı etkileri çok az olan antidiyabetik ajanlarla A1C <%7 olan ve önemli bir sağlık sorunu bulunmayan hastalar)olan hastalar günlük kan şekeri takiplerini yaparak doktor kontrolünde bol sıvı tüketerek önerilen diyetlerine uydukları takdirde oruç tutabilirler. Ramazan ayında antidiyabetik ilaçları kullanmamak diyabetli hastaların yanlış yaptığı diğer bir sorundur. Antidiyabetik ilaçların kullanılmaması komaya kadar gidebilecek ciddi kan şekeri yüksekliğine sebep olabilir. Oruç tutmak isteyen diyabetli hastalar ramazan ayından önce doktor kontrollerine giderek risk durumları belirlendikten sonra kullanmış oldukları tedavileri hipoglisemi ve dehidratasyon yapıcı etkileri en az olan tedavilerle değiştirilerek günlük kan şekeri takibi ile önerilen diyet ve egzersizlerini yaparak mübarek ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmeleri sağlanabilir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.