Image module

ENDOKRİNOLOJİNİN İLGİLENDİĞİ METABOLİK VE DİĞER  HASTALIKLAR

Hipofiz Bezi Hastalıkları

 • Hipofiz bezi yetersizliği (HİPOPİTUİTARİZM)
 • Prolaktin (süt hormonu) hormon fazlalığı (PROLAKTİNOMA)
 • Kortizol hormon fazlalığı (CUSHİNG HASTALIĞI)
 • Büyüme hormonu (GH) fazlalığı (AKROMEGALİ)
 • Büyüme hormonu eksikliği ve kısa boy (daha çok pediatrik endokrinoloji konusu olmakla birlikte bazen erişkinde de görülebilir)
 • Şekersiz şeker hastalığı (DİYABETES İNSİPİDUS)

Tiroit Bezi (Guatr) Bezi Hastalıkları

 • Guatr (Tiroit bezi büyümesi)
 • Tiroit bezi fazla çalışması ( HİPERTİROİDİ/ zehirli guatr)
 • Tiroit bezi az çalışması (HİPOTİROİDİ)
 • Nodüllü tiroit hastalıkları
 • Tiroit bezi iltihabi hastalıkları (TİROİDİTLER)
 • Hashimoto hastalığı
 • Tiroit kanserleri

Paratiroid Bezi Hastalıkları

 • Paratiroid hormon fazlalığı (HİPERPARATİROİDİ)
 • Paratiroid hormon eksikliği (HİPOPARATİROİDİ)

Böbrek Üstü Bezi (Adrenal Veya Sürrenal) Hastalıkları

 • Kortizol hormon fazlalığı (CUSHİNG SENDROMU)
 • Kortizol hormon eksikliği (ADDİSON HASTALIĞI)
 • Aldosterone hormon fazlalığı (HİPERALDOSTERONİZM /CONN SENDROMU)
 • Adrenalin hormon fazlalığı (FEOKROMOSİTOMA)

Yumurtalıklar (Over) Ve Hastalıkları

 • Kadınlarda cinsel hormon eksiklikleri (HİPOGONADİZM)
 • Polikistik over sendromu (adet görmeme, kilo alma ve kıllanma)
 • Tüylenme (HİRSÜTİZM)

Testis Ve Hormonları

 • Testosterone hormon eksikliği (HİPOGONADİZM)
 • Erkekte meme büyümesi (JİNEKOMASTİ)
 • Ereksiyon sorunları ve impotans (hormonal nedenli /testosterone eksikliği)
 • Testis ve penis gelişmemesi ile sakal çıkmaması (HİPOGONADİZM)

Diğerleri

 • Şeker hastalığı (DİYABET)
 • Şeker düşmeleri (HİPOGLİSEMİLER)
 • İnsulin direnci sendromu (METABOLİK SENDROM) (obezite, insülin direnci, hipertansiyon, şeker yükselmesi…)
 • Kilo sorunları özellikle fazla kilo (OBEZİTE) ve beslenme, kilo kontrolü
 • Gebelikte gebelik diyabeti ve gebelerde tiroit hastalıkları
 • Kemik erimesi (OSTEOPOROZ)
 • Bazı vitamin ve minerallerle ilgili hastalıklar (özellikle D vitamini ve kalsiyum metabolizması)
 • Kolesterol ve kan yağlarının (Trigliserid) yüksekliği
 • Ürik asit yüksekliği
 • Endokrinolojik tümöral hastalıklar (NÖROENDOKRİN TÜMÖRLER)

2007-2012 Kırıkkale Üniversitesi Tıp fakültesi iç hastalıkları uzmanı

2012-2013 Yüksekova Devlet Hastanesi İç hastalıkları uzmanı

2013-2017 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi

2017-2019 Ordu Devlet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı

1998_2005 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

2007_2012 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıları

2013_2017 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları İhtisası

İnsülin pompa tedavisi eğitim kursları tiroid USG ve ince iğne aspirasyonu eğitim kurslarına katılmıştır

Halen Görev Aldığı Hastane: Samsun Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesi