Image module

Koroner arter hastalıkları (Damar sertliği, kalp krizi)

Kan basıncı yüksekliği (Hipertansiyon)

Kolesterol yüksekliği (Hiperlipidemi)

Kalp kapak hastalıkları

Ritm bozuklukları (Aritmiler)

Kalp pili,

ICD implantasyonu ve takip

Doğumsal kalp hastalıkları

Kalp yetmezliği

Kalp dışı damar hastalıkları (Bacak ve beyin damarları)

Kalp dışı hastalıkların ve ilaçların kalp sağlığına olumsuz etkileri (Gebelik, kanser ilaçları, sistemik hastalıklar)

2011- 2012: Kırıkkale Hacı Hidayet Doğruer Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Eylül

2012-2013: Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı

2013-2017: Aydın Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı

2017-2019: Ordu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı

1989-1993: Bitiren köyü İlkokulu, Kamış köyü ilkokulu, Siirt İnönü ilkokulu

1993-1995: Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

1995-1998 : Siirt 14 Eylül Şeref Lisesi(Yabancı dil ağırlıklı lise)

1999-2005 : Selçuk Üniversitesi Meram Tıp fakültesi

2006 -2011 : Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji İhtisası

1. Tulmaç M, Ozer N, Simşek V, Doğru MT, Ebinç H. Effects of coronary angiography and femoral arterial access on endothelial functions. J Investig Med. 2011 Oct;59(7):1121- 3.
2. Doğru MT, Simşek V, Sahin O, Ozer N. Differences in autonomic activity in individuals with optimal, normal, and high-normal blood pressure levels. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010 Apr;38(3):182-8.
3. TULMAÇ Murat, EBİNÇ Haksun, DOĞRU Mehmet Tolga, ÖZER Nurtaç, ÇENELİ Özcan, ŞİMŞEK Vedat. Fondaparinuxused for severe heparin induced thrombocytopenia with subacute instent thrombosis. The New Journal of Medicine 2008;25: 189-19
 4. Murat Tulmaç, Nurtaç Özer, Haksun Ebinç, Vedat Şimşek, M. Tolga Doğru. Koroner arter bypass greftleme ameliyatından beş yıl sonra farkedilen unutulmuş komplikasyonsuz metal koroner buldog klempi 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.057
5. Tulmaç Murat, Özer Nurtaç, Şahin Ömer, Tireli Emine, Şimşek Vedat, Ebinç Haksun. Changes in endothelial functions during coronary angiography; influence of atheroslerosis. 25.Ulusal kardiyoloji kongresi Türk Kardiyoloji Derneği arşivi 2009 suppl 5, 192-192.
6. Özer Nurtaç, Tulmaç Murat, Şahin Ömer, Tireli Emine, Demir Vahit, Ağralı Özkan, Eser Özer, Çelik Yunus, Özer Hatice, Bor Muammer, Şimşek Vedat, Ebinç Haksun. Total kolesterol/HDL ve Trigliserit/HDL oranları ile ateroskerotik koroner lezyon arasındaki ilişki. 25.Ulusal kardiyoloji kongresi Türk Kardiyoloji Derneği arşivi 2009 suppl 5, 200200.
7. Şahin Ömer, Tulmaç Murat, Özer Nurtaç, Tireli Emine, Demir Vahit, Ağralı Özkan, Eser Özer, Çelik Yunus, Özer Hatice, Bor Muammer, Şimşek Vedat, Ebinç Haksun. Koroner arter hastalığı ile ortalama trombosit hacmi arasındaki ilişki. 25.Ulusal kardiyoloji kongresi Türk Kardiyoloji Derneği arşivi 2009 suppl 5, 213-213.
8. Şahin Ömer, Tulmaç Murat, Özer Nurtaç, Tireli Emine, Demir Vahit, Ağralı Özkan, Eser Özer, Çelik Yunus, Özer Hatice, Bor Muammer, Şimşek Vedat, Ebinç Haksun. Ortalama trombosit hacmi ile koroner arter hastalığı yaygınlığı arasında ilişki var mıdır?. 25.Ulusal kardiyoloji kongresi Türk Kardiyoloji Derneği arşivi 2009 suppl 5, 221-221.

1. Türk Kardiyoloji Derneği

2. Kronik Total Oklüzyon Kulübü

3. European Society of Cardiology

Halen Görev Aldığı Hastane: Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi